Trójmiejski Park Krajobrazowy

Trójmiejski Park Krajobrazowy stanowi wyśmienite miejsce rekreacji mieszkańców Trójmiasta. Położony jest na obszarze północno-wschodniej części wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej, na leśnych terenach ze śródleśnymi enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki i Bieszkowice.

Współtworzą go 2 kompleksy leśne (północny obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa, południowy fragmenty terenów Gdyni, Sopotu i Gdańska), rozdzielone przez zurbanizowane i urbanizujące się tereny Wielkiego Kacka, Małego Kacka i Gdyni-Dąbrowy. W krajobrazie parku dominuje bardzo malownicza, polodowcowa rzeźba terenu z licznymi torfowiskami, małymi jeziorami, głazami narzutowymi i siecią wielokrotnie rozgałęzionych dolin, których dnem płyną potoki.

Królem parkowych lasów jest buk pospolity. Miłośnicy botaniki odnajdą w nich tak rzadkie i chronione rośliny jak: fiołek torfowy, lobelia jeziorna, malina moroszka, poryblin kolczasty, rosiczka długolistna, storczyk błotny, turzyca bagienna. Bogatą awifaunę parku reprezentują m.in.: jastrząb, myszołów, bocian czarny, żuraw, puszczyk, dzięcioł zielony, pluszcz, pliszka górska. Z dużych ssaków można tu spotkać dzika, sarnę, jelenia szlachetnego i sporadycznie łosia.

Z uwagi na szczególne walory przyrodnicze, fragmenty parku chronione są w 7 rezerwatach przyrody: „Źródliska w Dolinie Ewy”, „Zajęcze Wzgórze”, „Kacze Łęgi”, „Cisowa”, „Lewice”, „Gałęźna Góra” i „Pełcznica”.

Wędrówkę po parku ułatwia 6 znakowanych szlaków turystycznych, 2 ścieżki przyrodnicze oraz 8 ścieżek rowerowych.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Komentarze (0)

Dodaj komentarz