Kilka słów o Gdyni

GDYNIA - Miasto portowe nad Zatoką Gdańską, wchodzące w skład zespołu Trójmiasta. Osada założona przed 1253 rokiem, na początku XX wieku, była nadal małą wioską. Dzięki budowie portu, w 1926 roku otrzymała prawa miejskie, a w 1939 roku liczyła już ok. 120 tyś. mieszkańców. W 2007 roku Gdynia, to już prawie 250 tyś. aglomeracja. Jest to bardzo dynamicznie rozwijające się miasto. Poziom życia jest niezwykle wysoki, a w maju 2008 roku stopień bezrobocia spadł do 2,1 %, będąc jednym z najniższych w Polsce. Wiele prężnych firm ma swoją siedzibę w tym mieście np.: Nordea Bank S.A., Polkomtel S.A., Vectra S.A., Prokom Investments, Prokom Software S.A., Multimedia Polska, Vectra S.A., Hossa S.A., Allcon S.A., Invest Komfort S.A., Dalmor S.A., Wilbo S.A. Z dziedziny kultury, mieści się tam siedziba Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej, posiadająca drugą, co do wielkości salę w naszym kraju. Jedną z wielu imprez odbywających się w Gdyni, jest coroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

6 NAJWAŻNIEJSZYCH ATRAKCJI:

  1. FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH - Pierwszy festiwal odbył się w 1974 roku. Początkowo miejscem festiwalowym do 1986 roku, był Gdańsk, a potem, co rocznie we wrześniu siedzibą święta polskiego kina była Gdynia. Podczas każdego festiwalu, prezentowane są najlepsze polskie filmy fabularne, powstałe w ciągu roku od poprzedniego festiwalu. Główną Nagrodą, są Złote Lwy. Festiwal ma charakter ogólnopolski i jest konkursowym przeglądem fabularnej twórczości kinowej i telewizyjnej. W gdyńskim Parku Rady Europy stanął w 1999 roku pomnik "Fotel Kinomana". Ta niezwykła rzeźba jest artystycznym odlewem tasmy filmowej, tworzącej fotel.
  2. GDYŃSKI MODERNIZM - Jest to styl w architekturze europejskiej powstały w latach 20 - 30 XX wieku. Lata świetności stylu, zbiegły się z budową Gdyni. Typowe są dla tego miasta, kamienice, eleganckie wille i pensjonaty, które posiadały, wielkie przeszklone powierzchnie nadające budynkom szczególną lekkość i jasność. Zabudowa Gdyni różni się od pozostałych, średniowiecznych, pomorskich miast. Są tam gmachy użyteczności publicznej czy portowe magazyny, które wyróżniają je od innych miast. Najbardziej wartościowymi, znanymi budowlami są : Dom Żeglarza Polskiego, Dom wielorodzinny "Opolanka", Budynek ZUS, Budynek Sądu Rejonowego, Biurowiec PLL LOT, Dworzec Morski. Gdynia jest jednym z niewielu tak wielkich i zwartych zespołów architektury modernistycznej.
  3. MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ - Ekspozycja historycznego sprzętu wojennego. Obok muzeum, znajduje się plenerowa wystawa: Okręt ORP Błyskawica, wybudowany w Anglii w latach 1935-1936. Przed II wojna światową, był najnowocześniejszym niszczycielem w polskiej flocie wojennej. W czasie wojny pływał na wodach Morza Północnego, Morza Śródziemnego i Kanału La Manche. Odznaczony orderem Virtuti Militari. Od 1976 roku przeznaczony do zwiedzania. Żaglowiec "Dar Pomorza", został zbudowany w 1909 roku w Hamburgu i przez wiele lat służył jako żaglowiec szkoleniowy dla niemieckich szkół. Został zakupiony w 1930 roku, dzięki hojności społeczeństwa polskiego, a potem ponad 50 lat pływał w służbie Szkoły Morskiej. Obiektem muzealnym jest od 1982 roku.
  4. TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY - Powstał w 1979 roku, na powierzchni 20104 ha. W Parku znajduje się część wysoczyzny morenowej wraz z jej strefą krawędziową w sąsiedztwie aglomeracji miejskiej.Najcenniejszymi walorami przyrodniczymi Parku jest unikatowa polodowcowa rzeźba terenu, uformowana przez procesy związane ze zlodowaceniem północnopolskim. Dosyć powszechne są we wschodniej części parku liczne rozcięcia erozyjne tworzące atrakcyjne krajobrazowo doliny, często wielokrotnie rozgałęzione, po których dnie płyną strumienie podobne do górskich potoków. Przy wysokościach względnych sięgających do 100 metrów, a nachyleniu zboczy przekraczających często 40 stopni, ten typ rzeźby terenu należy do wyjątkowych na Niżu Europejskim.
  5. KOŚCIÓŁ P.W. MICHAŁA ARCHANIOŁA - Jest to najstarsza budowla Gdyni. Położony na Oksywiu kościółek został wybudowany w 1224 roku, dzięki fundacji księcia gdańskiego Świętopełka II. Parafia powstała już w 1253 roku i obejmowała niemal całą dzisiejszą Gdynię. Przez lata kościół był wielokrotnie niszczony i odbudowywany w nowszej już formie. Z pierwotnego kościoła zachowała się tylko jedna zachodnia ściana świątyni. Zachował się również wewnętrzny układ architektoniczny. Wnętrze w dużej mierze odpowiada typowi budownictwa Pomorza Gdańskiego z XIII i XIV wieku, powielającego wiejskie kościółki parafialne. Obok świątyni znajduje się stary cmentarz oksywski, a na na nim znani dawni mieszkańcy Gdyni m.in. Antoni Abraham.
  6. KAMIENNA GÓRA - Położenie na wysokim 52 m n.p.m. wzgórzu morenowym i stoku pochylonym w kierunku morza, zapewniło szybką sprzedaż działek budowlanych. Początek istnienia dzisiejszej dzielnicy, miał miejsce w latach 20 - 30 tych XX wieku. W tym okresie powstała niemal cała zabudowa tej części miasta. W tym pięknym miejscu wybudowano wyjątkowo luksusową dzielnicę miasta. Mieszkańcami byli ludzie zamożni - przedsiębiorcy i artyści. Jest najmniejszą dzielnicą Gdyni. Zespół historycznej zabudowy Kamiennej Góry został wpisany do państwowego rejestru zabytków.
Galeria
Dodano: 2016-06-20 13:42:00

Komentarze (0)
Dodaj komentarz